svētdiena, 2021. gada 17. oktobris

BIOGRĀFIJAI

 

BIOGRĀFIJAI

 

Mūžs ir sasniedzis to vecuma stadiju, kad nav lieki sakārtot “lietas” biogrāfijai priekš saviem dēliem, mazbērniem. Tas nozīmē “lietu” autobiogrāfisko izklāstu, vēloties paskaidrot savu izpratni par aizvadītajiem mūža gadiem. Materiāls sagatavots 2021.gada 29.septembrī ievietošanai mājas lapā.

 

KONCEPTUĀLAIS FUNDAMENTS

 

   Šī teksta mērķis ir formulēt zinātnisko uzskatu konceptuālo fundamentu. Teksta autoram eksistē noteikts konceptuālais balsts. Tas tiek ņemts vērā jebkuras problēmas iztirzājumā. Iztirzājot jebkuru problēmu, obligāti tiek ņemts vērā konceptuālais fundaments. Tas ir sekojošais.

   Cilvēku dzīvē visu izšķir 1) demogrāfija, 2) kultūra un 3) mentalitāte. Tie ir trīs pīlāri, uz kuriem balstās cilvēku esamība. Homo sapiens dzīvē tie ir galvenie pīlāri. No tiem ir atkarīgs burtiski katrs cilvēku solis. Demogrāfija ir cilvēku skaits, kas ietekmē cilvēku dzīvi. Kultūra ir cilvēku dzīves vide – otrā daba. Tajā, piemēram, ietilpst izglītība un zinātne. Mentalitāte ir cilvēku prāta, gara un dvēseles stāvoklis, kas atsaucas uz cilvēku darbību, uzvedību un komunikāciju. Cilvēku skaits nosaka kultūru, bet kultūra nosaka cilvēku mentalitāti. Minētie pīlāri ir savstarpēji saistīti. Starp tiem pastāv mijiedarbība.

   Konceptuālajā fundamentā vēl ietilpst kosmoloģiskais faktors – kosmiskās enerģijas spēks. No tā ir atkarīgs demogrāfiskais stāvoklis, kas, saprotams, atsaucas uz abiem pārējiem pīlāriem – kultūru un mentalitāti.

   Cilvēce ir vienots veselums. Cilvēces pastāvēšana primāri ir atkarīga no kosmiskajiem procesiem. Mūsdienu zinātne ir pārliecināta, ka cilvēces likteni nosaka tā dēvētie paleoklimatiskie cikli – planētas sasilšanas un aukstuma periodi. Ciklu maiņa ietekmē cilvēku migrācijas virzienu, veicina vai traucē tautu ģenētisko degradāciju, izraisa dziļas garīgās izmaiņas cilvēka personībā, stimulē zinātniski tehnisko progresu, izmaina pasaules ģeopolitisko karti. Ciklu maiņa ietekmē Pasaules okeāna svārstības un mitruma daudzumu atmosfērā. Tēlaini sakot, ūdens ceļo pa planētu, un ūdenim seko augi, dzīvnieki, tautas, civilizācijas.

   Par kosmiskās enerģijas ietekmi uz cilvēkiem ideāla patiesība nav iespējama un acīmredzot nekad nebūs iespējama. Tas ir viens no transcendentālajiem jautājumiem, kas nav izšķirams nedz ar loģiku, matemātiku, eksperimentāli, nedz ar juteklisko pieredzi. Tas ir viens no jautājumiem Lielo Noslēpumu kolekcijā, ar kuru nākas sadzīvot cilvēkiem. Viņiem ir liegts ideāli zināt par savu izcelsmi, par dzīvības izcelsmi, par apziņas funkcionēšanu, par genoma funkcionēšanu, par Zemes un citu Saules sistēmas planētu izcelsmi utt. Kosmiskās enerģijas ietekmes tematika var būt vienīgi konspiroloģiska, astroloģiska, bet nevis ideāli zinātniska tematika. Neko daudz nedod zināšanas par Saules aktivitātes atbalsošanos cilvēkos uz Zemes. Tāda atbalsošanās eksistē, un tas ir zinātnisks fakts. Taču tas kopumā neko neizmaina mūsu kosmoloģiskajās zināšanās. Atbilde nav par pašiem galvenajiem jautājumiem. Lielie Noslēpumi saglabājas.

   Teiksim, par cilvēka genomu zinām ļoti daudz, bet nezinām “visu” par savu gēnu funkcionēšanu. Mūsu dārgajai demogrāfiskajai pārejai (1960-2050) arī noteikti ir kosmoloģisks sākums, kad kosmiskie spēki kardināli iejaucas cilvēces demogrāfiskajās norisēs. Taču par to pat nav sastopamas hipotēzes. Zinātnieki un pat astrologi baidās demogrāfisko pāreju izskaidrot no kosmiskās ietekmes viedokļa. Mazliet drosmīgāki zinātnieki-astronomi un pareģi-astrologi ir t.s. planētu parādes skaidrojumos. 2020.gada 4.jūlijā bija unikāla planētu parāde. Tāda planētu parāde bija pirmo reizi Saules sistēmas planētu novērojumu vēsturē. 2020.gada 4.jūlijā Merkūrijs, Venēra, Zeme, Marss, Jupīters, Saturs, Urāns, Neptūns, Plutons nostājās vienā līnijā. Astronomi un astrologi brīdināja ļaudis. Tādas kosmiskās parādības atbalss uz Zemes var būt kari, revolūcijas, nemieri, epidēmijas, dabas katastrofas. Kosmiskās enerģijas izstarojums atstās ietekmi uz cilvēku psihiku, pašsajūtu apmēram 3 mēnešus pirms 4.jūlija un apmēram 3 mēnešus pēc 4.jūlija. Kā labi zinām, 2020.gada pandēmija “COVID-19” ir unikāla parādība. Tikpat unikāla, cik unikāla ir 2020.gada 4.jūlija planētu parāde. Tātad viss ir unikāls. Pandēmija ir unikāla parādība no cilvēces psihiskā stāvokļa viedokļa. Cilvēce pirmo reizi tiek pamatīgi apmuļķota. Tas ir iespējams tikai tāpēc, ka ar cilvēces psihiku kaut kas nav normāli. Cilvēces psihiku ir traumējis kaut kāds unikāli grandiozs transcendentāls spēks. Apziņas zombēšanas tehnoloģijas var panākt ļoti daudz. Taču nav ticams, ka var tik viegli un ātri apmuļķot visu cilvēci. Noteikti eksistē vēl kaut kāds faktors.

   Publikāciju skaits par kosmoloģisko faktoru ir lielāks nekā par demogrāfijas lomu cilvēku dzīvē. Par cilvēku dzīves atkarību no cilvēku skaita (demogrāfijas) ir sastaptas tikai dažas publikācijas. Faktiski tiek klusēts par vienu no vissvarīgākajiem jautājumiem – demogrāfijas ietekmi. Sergejs Kapica, tagadējās demogrāfiskās pārejas ģeniālais teorētiķis, savās grāmatās nosauca tikai dažus vēsturniekus. Viņi principā atzina demogrāfijas fundamentālo sūtību, bet nav to izvērsti pamatojuši savos darbos.

   Tagad nedaudz izmainās attieksme pret demogrāfiju. Globālo sociālo procesu gudri analītiķi  sāk saprast demogrāfijas izšķirošo nozīmi cilvēces vēsturē. Demogrāfija diktē pasaules notikumu gaitu. Dažādi bruņotie konflikti un pilsoņu kari, revolūcijas un grandioza cilvēku masu pārvietošanās, civilizāciju konkurences rezultāti ir atkarīgi no dzimstības - cilvēku reproduktīvās funkcijas. No demogrāfijas ir bijis un joprojām ir atkarīgs vēstures subjektu (tautu) liktenis.

   Acīmredzamas ir demogrāfiskās pārejas (1960-2050) sekas. Milzīgajai dzimstībai “krāsainajās” rasēs un izmiršanai “baltajā” rasē ir nelabas sekas. Nelabas sekas ir tajās zemēs, kurās ir demogrāfiskais bums; nelabas sekas ir tajās zemēs, kurās ir demogrāfiskā katastrofa.

   Uz Zemes ir politiski un sociāli ļoti nestabilas zonas. Tajās ir dažādi politiskie un sociālie konflikti – nemieri, valsts apvērsumi, bruņotas sadursmes, pilsoņu kari. Tā tas ir Tuvos Austrumos (Arāvijas pussalā un Ziemeļāfrikā), Afganistānā, Āfrikā. Lieta ir tā, ka šajās zonās ir milzīga demogrāfiskā saspringtība. To sekmē milzīgā dzimstība un tās nemitīgais kāpums. Tuvos Austrumos un Ziemeļāfrikā demogrāfiskā saspringtība nonāca līdz “arābu pavasara” asiņainajiem notikumiem 2013.gadā. Tos izraisīja simtiem tūkstošu jauniešu bezizejas stāvoklis – darba trūkums, elementāras dzīves labklājības neiespējamība, nākotnes bezcerība u.tml.

   Lūk, daži skaitļi. Ēģiptiešu skaits katru gadu pieaug par 1,3 miljoniem cilvēku. Lībijā laikā no 1961.gada (demogrāfiskās pārejas sākuma !!) līdz 2013.gadam iedzīvotāju skaits pieauga četras reizes. Jemenā katru gadu iedzīvotāju skaits pieaug par 3,8%. Jemenā 1986.gadā dzīvoja 9,27 miljoni cilvēku, bet 2021.gadā viņu skaits ir 30,5 miljoni. Afganistānā pilsoņu karš sākās 1978.gadā. 43 kara gados bojā gāja simtiem tūkstošu cilvēku. Taču dzimstība bija ļoti liela. Ja 1979.gadā Afganistānā dzīvoja 15, 5 miljoni cilvēku, tad 2021.gada jūlijā viņu skaits bija 37,4 miljoni.

   Eiropeīdu zemēs Eirāzijā un Amerikā demogrāfiskās pārejas laikā dzimstība ievērojami samazinās, izraisot demogrāfisko vakuumu, specifiski negatīvu garīgo atmosfēru un kultūras destruktīvu formu dominēšanu. Tas savukārt  deģeneratīvi veicina masveida morāli tikumisko un intelektuālo pagrimumu. Eiropeīdi zaudē interesi par nākotni, ģimeni, bērniem, valsti, mākslu, zinātni, reliģiju, izglītību, medicīnu, politiku, ideoloģiju. Tā vietā viņi izbīda postmodernismu, homoseksuālismu, neoliberālismu, globālismu, vakcinārismu, genderismu, trešo dzimti, bērnu radīšanu mēģenē, iracionālismu, arhaizāciju, “jaunu normālību”. Savukārt pandēmija/parapandēmija globālisma prozelītiem deva iespēju sākt atklāti izvērst ne tikai vakcinārismu, bet arī dehumanizāciju. Vērojama ir postcilvēku straujā ģenēze. Cilvēciskuma vietā stājas postcilvēciskums ar odiozi specifisku mentalitāti, valodu, dzīves normām un vērtībām. Saprotams, joprojām saglabājas kosmoloģiskais faktors un trīs pīlāri. Mainās vienīgi to saturs, par ko ļoti grūti ir pateikt kaut ko labu. Kosmoloģiskā faktora diriģētā planetāri globālā demogrāfiskā pāreja (1960-2050) nevar būt izlutināta ar komplimentiem. Slikti ir visiem! Slikti ir etnosiem milzīgās dzimstības zonā; slikti ir iemītniekiem izmirstošās rases zonā.

 

TRĪS BIOGRĀFISKĀS ATBILDES

 

   Uzdrošinos sevi pieskaitīt t.s. publiskajām personām. Tātad tām personām, kuras regulāri sarunājas ar sabiedrību. Arī es to daru daudzus gadus, katru dienu publicējot internetā sabiedrībai veltītu zināma veida uzrunu. Cenšos to darīt esejas, etīdes, refleksijas vai raksta formātā. Iespēju sevi pieskaitīt t.s. publiskajām personām veicina lasītāju attieksme pret mani kā publisku personu. Lasītāji raksta vēstules, komentārus, uzdot dažādus jautājumus. Tajā skaitā uzdot biogrāfiska rakstura jautājumus. Ļoti bieža ir tikšanās ar trim jautājumiem. Uz tiem tagad mēģināšu atbildēt.

   1.ATBILDE PAR STATUSU “PERSONA NON GRATA”. Kāda bijušā kolēģa vēstulē atkal izlasīju jautājumu “Kā Tu jūties persona non grata statusā, kad uz Tava vārda lietošanu attiecas tabu?”. Nenoliedzami, tā ir taisnība. Minētais statuss saglabājas visu pēcpadomju laiku, kad latviešu inteliģencē esmu “nevēlama persona” un attiecībā uz manu vārdu tiek konsekventi ievērota aizliegumu sistēma jeb svešvārdā – tabu (vārds, vārdu savienojums, ko reliģisku, estētisku, ētisku vai citu iemeslu dēļ nedrīkst lietot; noteikti var būt arī politisks un ideoloģisks iemesls, kā arī profesionāls un intelektuāls iemesls). Kad nav iespējama relatīvi izsmeļoša atbilde, saku “Tātad esmu to pelnījis! Tā vajag būt!”. Kad ir iespējama plašāka atbilde, tad citēju oriģinālā Pjotru Čaadajevu: “Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло... Я полагаю, что мы пришли после других для того,чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Божеству. Не через родину, а через истину ведет путь на небо.”

   2. ATBILDE PAR SKARBAJIEM IZTEICIENIEM. Dažkārt kāds lasītājs aicina lietot maigākus izteicienus nacionālo noziedznieku un dažāda brūvējuma neliešu kritikā. Izteicienu izvēle nav patīkama nodarbošanās. Īpaši tad, ja obligāti nākas izvēlēties visradikālākos, visagresīvākos, vispazemojošākos vārdus. Tas nav patīkami, ja korekta polemika nav iespējama. Korekta polemika ir iespējama tikai tad, ja saduras tādi dažādi uzskati, kurus katru balsta zināšanas, erudīcija, talants, radošums, garīgums, intelekts, profesionalitāte, atbildības sajūta u.tml. Kāda var būt korekta polemika ar “583 darāmo darbu” valdības locekļiem? Kāda var būt korekta polemika ar Beitneri – “nācijas tēva” autori? Kāda var būt korekta polemika ar glamūrīgo pseidointelektuāli Rīgas pilī? Kāda var būt korekta polemika ar vakcinācijas-čipizācijas faniem? Kāda var būt korekta polemika ar necilvēku Lapsu Lato? Mani skolotāji vienmēr mācīja izvēlēties tādus izteicienus, lai tie precīzi atspoguļotu attiecīgās izpausmes būtību un vērtību. Nelietību ir nesaudzīgi jāsauc par nelietību, supernelietību – par supernelietību, nacionālo noziedznieku ir jāsauc par nacionālo noziedznieku utt.

   3. ATBILDE PAR GRAFOMĀNIJU. Portālam “Pietiek” savus darbus devu publicēt no 2013.gada aprīļa sākuma līdz 2020.gada maija sākumam, kad atsaucu iesniegtos darbus, lai izbeigtu sadarbību ar Lapsu viņa pilnīgi negaidītās, šokējošās melni unikālās morālās attieksmes dēļ. Lapsa manus darbus publicēja bez redakcionālas iejaukšanās – neko neīsinot, neko nesagrozot. Lapsa atsacījās vienīgi publicēt pamfletus, aizbildinoties ar “lasītāju nespēju tos uztvert”. Ar Lapsu nekad neesmu ticies. Astoņos gados bija tikai 3 vai 4 reizes e-vēstuļu apmaiņa par publikāciju jautājumiem. Par publicētajiem darbiem honorāru nekad neesmu saņēmis. Portālā “Pietiek” eseju komentāros bieži tiku apsaukāts (visticamākais, to darīja ar “niku” pats Lato Lapsa) par grafomānu. Tātad par cilvēku ar slimīgu tieksmi uz rakstīšanu. Šajā sakarā varu atbildēt sekojošo. 2004. gadā, kad no Daugavpils atgriezos Rīgā, mana dzīve radikāli izmainījās. Nācās zinātniski pievērsties tagadnes izpratnei, jo Rīgas latvieši man nedeva darbu literatūras zinātnē vai kulturoloģijā. Darbā pieņēma tikai Staņislavs Buka savā privātajā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA). Ar S. Buku bijām pazīstami no padomju laika. BSA nācās strādāt sabiedrisko attiecību ("piāra") programmā, kuras direktors uzticēja lasīt lekciju kursus par tagadnes jautājumiem. Ar tagadnes tematiku agrāk nekad nenodarbojos. Piederēju zinātniskajai skolai, kurā ir nepieklājīgi interesēties par visjaunāko laiku materiālu. Drīkst interesēties tikai par tādu materiālu, kurš vismaz 100 gadus "nostāvējies". Es interesējos par Raini un kulturoloģiju, uz kuru 100 gadi neattiecas. S.Bukas firmā sāku apgūt tagadnes materiālu, kas priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns. Nācās izprast tagadni. Esmu aizvadītajos gados iemīlējies tagadnē un daudz iemācījies par tagadni. Protams, turpinu mācīties un bez pārspīlējuma katru dienu kaut ko labāk izprotu. Šajā jomā lieti noder “skolotāji”. Par "skolotājiem" saucu tos gudros intelektuāļus, kuru darbus lasu katru dienu. “Skolotāji” palīdz izprast šodienas procesus. Savu darbību esmu nosaucis par "globālo sociālo procesu analītiku". Katru dienu lasu apmēram 20 “skolotāju” saitus. Un, lūk, arī viņi visi ir “grafomāni”. Viņi strādā (raksta un publicē darbus) katru dienu. Daudzi nesaprot, ka zinātnieks arī strādā katru dienu tāpat kā to dara citu profesiju pārstāvji.

 

2020.gada 9.augustā

 

INTĪMĀ AUTOBIOGRĀFIJA

 

Ø  Intīmās autobiogrāfijas nepieciešamības sajūta ir radusies nesen – aizvadītajos apm. 10 gados. Pakāpeniski radās vēlēšanās sevi izskaidrot dziļi personiski, nekautrējoties runāt par to, kas ir apziņas saturā un par ko cilvēki parasti publiski kautrējas izteikties. Runa ir par to, par ko cilvēki pieklājīgi, korekti klusē starppersonālajā un cita veida komunikācijā.

Ø  Intīmās autobiogrāfijas galvenais cēlonis ir latviešu un cittautiešu attieksme pret mani un mana attieksme pret viņiem. Šai attieksmei ir stabila virzība. Šī attieksme ir formējusies faktiski visu mūžu, taču izteiktu spriedzi ieguva aizvadītajos 30 gados pēcpadomju laikā.

Ø  Skaidri un saprotami ir jāpaskaidro, ka latviešu inteliģences attieksme pret mani ir bijusi izteikti nevērīga, naidīga, atstumjoša, noklusējoša, klaji ignorējoša u.tml. Par cittautiešu inteliģences attieksmi pret mani to nekādi nevaru teikt, gadu desmitiem dzīvojot  krievu, baltkrievu, ebreju, poļu vidē ciešā savstarpējā kontaktā Daugavpilī un Rīgā. Savukārt mana ļoti kritiskā attieksme pret latviešiem un īpaši pret tās inteliģenci ir radusies un strauji progresējusi tikai pēcpadomju laikā. Attieksme pret latviešu tautu, Latviju, tās brīvību, neatkarību, labdabīgi cerīgo nākotni neiztika bez asarām acīs “atmodas” laikā, LTF pasākumos, man uzticētās vēsturiskās tautas uzrunas minūtēs Vienības namā, ko tuvplānā cītīgi filmēja VDK videooperātors, lai fiksētu manās acīs konstatējamās jūtas vēsturiskajā pasākumā. Muzeja gados vispār gribēju sevi veltīt Talsiem, novada vēsturei utt.

Ø  Tajā pašā laikā ir jāpaskaidro par manas attieksmes vājo saistību ar etnoloģiskajām zināšanām, sociālās psiholoģijas, kulturoloģijas zināšanām. Tās man nebija ilgu laiku, un tas noteikti kavēja objektīvi izprast cilvēkus, etniskās mentalitātes, etniskās identitātes specifiku un praktisko veidolu. Tik tikko minētās zināšanas sāku apgūt tikai Daugavpils periodā. Vārdu sakot, daudz nezināju un nepratu pareizi novērtēt. Pēc atgriešanās Rīgā zināšanu daudzveidība ievērojami pieauga, un regulārais pieaugums deva plašāku, dziļāku skatījumu uz šo intīmo diskursu vārdā “Intīmā autobiogrāfija”.

Ø  “Atmodas” laikā neko nesapratu par politisko pārkārtojumu būtību. Intuīcija vienīgi norādīja, ka kaut kas nav kārtībā ar “neatkarību”, “brīvību”. To demonstratīvi uzstājīgi sludināja tie paši politiskie spēki un to konkrētie darbinieki, kuri vēl nesen agresīvi vērsās pret “nacionālismu”, “neatkarīgo buržuāzisko Latvijas Republiku”. Sapratu, ka viss tiek vadīts no viena centra, un es neesmu  šī centra uzmanības lokā. Pēc “LTF gada” atgriezos “pie Raiņa”. Tikai vēlāk Rīgā sākās pareizā izpratne par PSRS sagraušanu, “perestroiku”, “prihvatizāciju”. Pamatā visu apguvu no krievu intelektuāļiem, kuri jau 90.gadu sākumā prata objektīvi novērtēt unikālo falsifikāciju ar pasaules lielāko valsti un sociālisma sistēmu Rietumu civilizācijā.

Ø  Padomju laikā mani nemitīgi aicināja padomju, komjaunatnes, partijas, VDK darbā. Samsons mani uzaicināja strādāt “RISO” (vadīt zinātniskās literatūras izdošanu visā LPSR), izdevniecības “Zinātne” direktore, krievu kundze, piedāvāja panākt pie saviem radiem (viņas māsa bija LPSR VDK priekšnieka sieva) nosūtīšanu mācīties uz Maskavu “diplomātijas akadēmijā”. Partijas, komjaunatnes, padomju darbā aicināja Talsos, Saldus trešā sekretāre, Talsos aicinā darbā VDK, kad studēju tikai 1.kursā. Toties pēcpadomju laikā biju vajadzīgs vienīgi, kā smējos, “Daugavpils bandītiem” – ar Čevera partiju saistītajiem “jaunajiem krieviem”, kuri mani izvirzīja par partijas vietējo priekšnieku. Kad pēc Lauska nākšanas pie varas, ierosināju organizēt Valodas inspekciju, kungs man nepiedāvāja to vadīt. Viņš piedāvāja Strodei un Šaudiņai. Man piedāvāja ar skābu seju tikai pēc abu dāmu atsacīšanās no Lauska aicinājuma. Kad izveidoju MKC, Rīgas latvieši spiedza “Mēs Priedītim naudu nekad nedosim!”. Noteikti jāatcerās Ētikas un kristīgās tikumības padomes vadīšana. To man uzticēja krievu mācītāji, bet to traucēja darīt latviešu katoļu pāteri Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī. Padome nebija vajadzīga arī luterāņu arhibīskapam, kurš par to mūsu tikšanās laikā neizrādīja nekādu interesi un kaut ko nesakarīgu vervelēja.

Ø  Gandarījumu sagādāja ministrijas darbinieces Spodras Austrumas uzaicinājums veidot vidusskolām mācību priekšmetu “Kulturoloģija”. Tā tika apstiprināta. Tas notika pēc atgriešanās Rīgā. Kā sapratu, mūsu programma var izrādīties vienīgā tāda satura programma starptautiskajā mērogā.

Ø  Par valodas inspekcijas pieredzi, MKC pieredzi (vienīgo multikulturālisma pieredzi Latvijā) nekad man nelūdza pastāstīt kādā seminārā, koferencē Rīgā. Dažreiz deva vārdu tikai debatēs, un arī tad dāmas druvietes, hiršas, buicēnas, aldermanes spiedza kā aizkautas cūkas, ja aicināju saprātīgi rīkoties. Valodas inspekciju un tai vajadzīgos Domes lēmumus sagatavoju un realizēju gadu āgrāk nekā valstī. Bet tas tika noklusēts, ignorēts.

Ø  Atsevišķa negatīvas attieksmes sfēra ir bijis darbs DPI vadītajā katedrā. Izstrādāju studiju programmu (tās oriģināls ir manā arhīvā) saskaņā ar dekāna Arkādija Ņeminuščija interesanto priekšlikumu gatavot Latvijas kultūras vēstures skolotājus. Tolaik latvieši plaši žēlojās par kultūras vēstures niecīgajām zināšanām tautā – jaunatnē u.c. slāņos. Programmas sagatavoša prasīja gadu, jo PSRS nekur nebija tāda programma. Vēlāk uzzināju, ka pasaulē nekur negatavo kultūras vēstures skolotājus. Tā vietā, lai atbalstītu mūsu iniciatīvu, Aldermane atsūtīja no Rīgas vienu pelēku latgaļu vīreli visu nokritizēt, neatzīt.

Ø  Kad sākām realizēt jauno programmu, katru nedēļu aicināju lasīt lekcijas uz Daugavpili kādu kolēģi no Rīgas, vēlāk arī (kad drīkstēja) trimdas latviešu zinātniekus. Taču viņi nekad mani neaicināja savā augstskolā kaut ko nolasīt studentiem, piedalīties pasākumos. Tā bija izteikti vienvirziena kustība.

Ø  Pēc atgriešanās Rīgā 2004.g. ar interesi iesaistījos jaunu studiju programmu gatavošanā. Tās ir publicētas mājas lapā. Tās piedāvāju Rīgas valsts un privātajām izglītības iestādēm. Reakcija bija nenormāla: neviens neizrādīja nekādu interesi, pat neatbildēja, neuzdeva jautājumus. Saprotams, tādi latviešu kadri kā Rozenvalds atmeta “Pie mums jau tas sen notiek!”. Tas bija negaidīti, nepatīkami. Visur bija nostiprinājušies kaut kādi deģenerāti, kuriem izglītības dokumentu tirdzniecība bija bizness. Tie, kuri padomju laikā nebija nekas, “brīvvalstī” netraucēti salīda spicē, jo LKP/VDK varas turpinātāji varēja saglabāt varu tikai ar cilvēcisko padibeņu palīdzību. Tas galu galā latviešu tautu noveda pilnīgā postā – mežonībā, šarlatānismā, tumsonībā. Tas izteikti bija sastopams BSA, kur nostrādāju gandrīz 10 gadus. Krievu diaspora savu kadru sagatavošanu bija bezatbildīgi nodevusi diviem deģenerātiem – Bukam un Ņikiforovam. Nepārprotami deģenerāti bija arī citur.

Ø  Cenšoties rezumēt odiozo attieksmi pret mani, nākas minēt vairākus momentus. Pirmkārt, manā ārienē ir kaut kas tāds, kas atbaida latviešus. Viņus nervozē mana klātbūtne. Viņi ar neslēptu nepatiku gaida manu reakciju. BSA viena inteliģenta un gudra ebreju kolēģe vairākkārt publiski teica “Priedīša klātbūtnē nevar runāt muļķības!” (to esmu lasījis par Čaadājevu). Daži krievi Daugavpilī manu ārieni ar patiesu smaidu raksturoja kā “īsta baltieša” ārieni. Savukārt Volkovičs bieži izteicās par ārienes un ne tikai tās piemērotību ministra krēslam. Daugavpils ebreju profesori 90.gados visu laiku žēlojās par personību trūkumu valdošajās aprindās.

Ø  Rīgas latvieši zināmu atzinību ir apliecinājuši tikai vienu reizi. Tas bija 1977.g., kad nominēja kā gada labāko “jauno kritiķi”. Domāju, tas notika tāpēc, ka Rīgā mani neviens nebija redzējis. Viņi nezināja, ka man nav platā pēda, neesmu klibs, ar plānu degunu, plikgalvis ar tizlu augumu utt. Kad sāku ierasties Rīgas redakcijās, redaktoru vēsumu, naidīgumu nebija grūti pamanīt. Ierosinājumi kaut ko uzrakstīt nebija nekad. Vienīgi “Daugava” (Romans Timenčiks) pasūtīja un publicēja vairākus darbus.

Ø  Studiju gados bija arī patīkama pieredze. Tas attiecas uz doc. Bībera iecietīgo izturēšanos kursa darbu un diplomdarba vadīšanā, doc. Kanāles manu vēstures zināšanu pārbaudi, doc. Irinas Bergmanes teicamas atzīmes ielikšanu bez jautājumiem pēc paskaidrojuma, ka esmu izlasījis “visu Dostojevski”. Taču nekad neesmu aizmirsis pirmajā kursā fonētikas pasniedzēja Liepas pedagoģiski pilnīgi nepieņemamo rupjo ņirgāšanos par manu latv.val. dikciju.

Ø  Pēc aiziešanas no ZA darbā neviens nepieņēma, kaut gan jau biju zin. kandidāts ar vārdu lit. zinātnē. Izdevniecības “Liesma” vadība mēnešiem izlocījās no atbildes (Jansons, Norītis). LVU Filol. fak. speciāli izgāju izsludinātā konkursa visas stadijas. Zin. kandidāta vietā izvēlējās skolotāju Daci Lūsi.

Ø  Noteikti svarīgs moments ir tas, ka ļoti bieži biju sācis atklāti konfliktēt ar attiecīgās vides vislielāko nelieti. Pārējie visi zināja, kurš ir vislielākais nelietis, bet pārējie izvairījās ar viņu ķīvēties. Es to bieži nespēju. Latviešu vidē neliešiem visur un vienmēr ir pamatīgs atbalsts. Tāpēc parasti nācās samierināties ar nelieša uzvaru, atstāt darbu.

Ø  Bet ir vēl viens svarīgs, taču ļoti intīms moments. Vairākkārt ir nācies dzirdēt man adresētu vērtējumu “Jums ir pilnīgi cits līmenis!”. To pirmo reizi dzirdēju Minsterē no vienas trimdas dzejnieces. Minsterē ierados pasniedzēju delegācijas sastāvā. Dzejniece mani radikāli nodalīja no pārējiem. Acīmredzot tam bija pamatīgs iemesls, lai izdarītu tādu secinājumu. Pēc tam par neatbilstību apkārtējam līmenim esmu dzirdējis vairākkārt gan Stradiņa universitātē, gan vienā izdevniecībā, grāmatu bāzē, vēl citur. Zīmīgi, ka šis “cits līmenis” nav pamats sadarbībai, aicināšanai darbā, bet vienīgi stimulē novēršanos no manis, kā tas bija, piem., Stradiņu universitātē, ar vienu latviešu rakstnieci. Viņa tā arī pateica “Viņš taču ir īsts speciālists (lit.pazinējs -A.P.)” un tūlīt pameta telpu. No “īstā speciālista” dedzīgi izlocījās žurnāla “Kabinets” īpašnieks, kurš sevi dēvēja par “rakstnieku”. Viņš atteicās dot lasīt savu prozu.

Ø  Ļoti sāpīgs ir jautājums par paveiktā likteni, tā teikt, garīgā mantojuma likteni. Visu mūžu esmu pētījis citu cilvēku mantojumu, tautas kultūras mantojumu. Bet kas notiks ar manu mantojumu? Kas notiks ar 30 un vairāk grāmatām kulturoloģijā, kulturoloģiskajā publicistikā? Kas notiks ar pirmo grāmatu par Latvijas kultūras vēsturi, kultūru dialogu, kulturoloģijas teoriju, “Manu Raini”? Kas notiks ar kulturoloģiskajai publicistikai veltītajiem sējumiem? Vai tautā būs kāds pētnieks, ja tagad ir tik drūms zinātniskais līmenis, tik bezjēdzīga izglītība un postmodernistiskais nihilisms pret kultūras mantojumu vispār?

Ø  Būtisks faktors manai attieksmei ir politoloģiskā pozīcija. Proti, uz tautu, valsti un tās sociālajiem procesiem tiesības lūkoties kritiski sniedz nelokāmi un nesvārstīgi politiskie uzskati par to, kādai ir jābūt valstij un kādai ir jābūt tautas dzīvei. Ja reālpolitikā ir konstatējamas novirzes no attiecīgajiem konsekventajiem politiskajiem uzskatiem, tad ir tiesības kritizēt un vērtēt skeptiski. Reālpolitiskās nepilnības sniedz kritikas tiesības. Latvijas gadījumā tādas tiesības sniedz valstiskās suverenitātes nacionāli bezatbildīgā un cilvēciski apkaunojošā zaudēšana 2003.gadā, kriminālā kapitālisma pastāvēšana, masveida tautas atbalsts nacionāli reakcionārajam un krimināli oligarhiskajam režīmam. Ar tik tikko minētajām politiskajām novirzēm pilnīgi pietiek, lai sociālo problēmu analītikai būtu tiesības nesaudzīgi kritizēt un apliecināt skepticismu, tiekoties ar dažādām destruktīvām norisēm Latvijā.

Ø  Jau agrāk internetā ievietoju “biogrāfiskās atbildes”. Uzdrošinos sevi pieskaitīt t.s. publiskajām personām. Tātad tām personām, kuras regulāri sarunājas ar sabiedrību. Arī es to daru daudzus gadus, katru dienu publicējot internetā sabiedrībai veltītu zināma veida uzrunu. Cenšos to darīt esejas, etīdes, refleksijas vai raksta formātā. Iespēju sevi pieskaitīt t.s. publiskajām personām veicina lasītāju attieksme pret mani kā publisku personu. Lasītāji raksta vēstules, komentārus, uzdot dažādus jautājumus. Tajā skaitā uzdot biogrāfiska rakstura jautājumus. Ļoti bieža ir tikšanās ar  jautājumu par statusu “Persona non grata”. 2020.gadā kāda bijušā kolēģa vēstulē atkal izlasīju jautājumu “Kā Tu jūties persona non grata statusā, kad uz Tava vārda lietošanu attiecas tabu?”.

Ø  Nenoliedzami, tā ir taisnība. Minētais statuss saglabājas visu pēcpadomju laiku, kad latviešu inteliģencē esmu “nevēlama persona” un attiecībā uz manu vārdu tiek konsekventi ievērota aizliegumu sistēma jeb svešvārdā – tabu (vārds, vārdu savienojums, ko reliģisku, estētisku, ētisku vai citu iemeslu dēļ nedrīkst lietot; noteikti var būt arī politisks un ideoloģisks iemesls, kā arī profesionāls un intelektuāls iemesls). Kad nav iespējama relatīvi izsmeļoša atbilde, saku “Tātad esmu to pelnījis! Tā vajag būt!”. Kad ir iespējama plašāka atbilde, tad citēju oriģinālā Pjotru Čaadajevu: “Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло... Я полагаю, что мы пришли после других для того,чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Божеству. Не через родину, а через истину ведет путь на небо.”

Ø  Pēc aizmuguriskās notiesāšanas un atsacīšanās no LR pilsonības 2003.gadā pašizolēšanās kļuva norma. Rīgā darbu (maizi) deva tikai krievi BSA ar Bukas piebildi “Jums ir problēmas ar varu, bet no tā mēs nebaidāmies!”. Atsacījos tikties ar presi, TV; vienīgi nedaudz sadarbojos ar kr. radio “Baltkom” un žurnālisti Larisu Persikovu.

Ø  Latviešos visvairāk tracina trīs masveidā sastopamas izpausmes: 1) neslēpta nepatika un naids pret gudriem un godīgiem tautiešiem; 2) nespēja parādībās, notikumos, tendencēs uztvert galveno un apspriest galveno; 3) jebkuras jaunas informācijas augstprātīga pārtraukšana ar vārdiem “Es jau to sen zinu!”. Tā tas notiek pat tad, ja tehniski dotā jaunā informācija nevienam nebija pieejama. Par dotajām izpausmēm bieži dzirdēju no Daugavpils ebreju, krievu profesoriem, kuri strādāja ar latviešu studentiem.

  

2021.gada 3.-4.jūlijā, 13.jūlijā

 

 

 

sestdiena, 2021. gada 16. oktobris

CV 2021.gada 16.oktobrī

 

CURRICULUM VITAE

(Ar paskaidrojumiem)

 

ARTURS PRIEDĪTIS

 

Personīgā informācija

 

Dzimšanas laiks: 26.08.46.

Dzimšanas vieta: Latvijas PSR, Talsu raj., Laucienas c. „Kalniekos”.

Precējies: sieva Klāra Priedīte, spāņu filol., maģ.


Mājas lapa
www.artursprieditis.lv.

 

Video kanālshttps://www.youtube.com/user/ArtursPrieditis

 

Blogi:

 

1) Stikla kalns. Kulturoloģiskās refleksijas. www.stiklakalns.blogspot.com (slēgts)

2) Špenglera mantojums. Norieta dienasgrāmata. http://spengleramantojums.blogspot.com/(slēgts)

3) Latviešu idiotismu kolekcija. http://latviesuidiotismukolekcija.blogspot.com/(slēgts)

4) Civilizācijas norieta enciklopēdija. http://norietaenciklopedija.blogspot.com/(slēgts)

5) Kulturoloģiskā publicistika. http://kulturologiskapublicistika.blogspot.com/ (slēgts)

6) Mozaīka. Sociāli filosofiskas refleksijas. https://mozaikasocfilosrefl.blogspot.com/(slēgts)

7) Arturs Priedītis. Teksti. Intevijas. https://aptekstiintervijas.blogspot.com/

8) Siseņi. Pamfletu cikls. https://sisenipamfletucikls.blogspot.com/

9) Teorētiskā dizaina elementi. https://teoretd.blogspot.com/ (slēgts)

10) Postcivilizācijas dienasgrāmata. https://postciv.blogspot.com/ (slēgts)

11) Pandēmijas paraloģistika:  https://paralogistika.blogspot.com/ (slēgts)

12) Udo Ulberga akadēmija: https://udoulbergaakademija.blogspot.com/

 

 

 

 

Autoidentifikācija:

 

žurnālists, literatūrzinātnieks, kulturologs, publicists. Zinātnisko interešu virzieni: 1) kulturoloģija, 2) komunikācijas teorija/starpkulturālā komunikācija/Interneta komunikācija, 3) mūsdienu globālo sociālo procesu analītika, 4) kulturoloģiskā publicistika.

 

Izglītība: 

 

1970 sept.-1977 jūnijs Latvijas Valsts universitātes Filol.fak.

1982 janv.-1984 nov. LPSR Zinātņu akadēmijas aspirantūra.

1984 nov. - filoloģijas zinātņu kanditāts, LPSR ZA.

1992 maijs - filoloģijas doktors, Latvijas ZA.

 

Zinātniskā darba pieredze:

 

1) 1979 nov.-1987 jūl. LPSR Zinātņu akadēmija:

zinātniskais redaktors izdevniecībā "Zinātne", zinātniskais līdzstrādnieks Valodas un literatūras inst., ZA Prezidija Redakciju un izdevumu padomes zinātniskais sekretārs (atbild par zinātniskās literatūras izdošanu LPSR). 

Nozīmīgākais: 

tekstoloģiski metodoloģiskās rekomendācijas Raiņa Akadēmisko (Latvijā pirmo) kopotu rakstu sagatavošanā (sākot ar lugu sējumiem); Raiņa dienasgrāmatu publikācija (24.sēj.) un pirmā disertācija par dienasgrāmatām (grām.1992); J.Tiņanova rakstu krājuma izdošanas noorganizēšana un piedalīšanās "J.Tiņanova lasījumos"(1982-2002, vienīgais latv.zinātnieks).

 

2) 1987 sept.-1993 janv. docents, Latviešu filoloģijas un kultūras katedras vadītājs, Daugavpils Pedagoģiskais institūts.

Nozīmīgākais: 

PSRS (arī Rietumos nebija sastopama attiecīga studiju programma) pirmais sagatavo kultūras vēstures skolotāja specialitātes studiju programmu (1988).

 

3) 1991 sept.-1995 okt. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks valodas jautājumos. 

Nozīmīgākais: 

valstī vienīgā tāda veida štata vieta; nodibina valstī pirmo Valodas inspekciju (1991.g.17.X); valstī pirmie uzsāk latv.val.atestāciju (1992.g.20.II).

 

4) 1993 apr. – 2003 febr. Multinacionālās kultūras centrs, direktors.

Nozīmīgākais: skat.tālāk.

 

5) 2004 maijs – 2005 febr. Biznesa augstskola „Turība”, docents. 

Nozīmīgākais: skat.tālāk.

 

5) 2005 febr. – 2013 marts. Baltijas Starptautiskā akadēmija, as.prof. 

Nozīmīgākais: skat.tālāk.

 

6) 2013 marts – „pensionārs”.

Nozīmīgākais: skat. tālāk.

 

Publicēto grāmatu saraksts

 

1.      Priedītis A. Komentāri, priekšvārds, publikācija grām.: Rainis J. Kop.raksti, 24.sēj. R., 1986

2.      Priedītis A. Tulkojums grām.: Ivanovs V. Pāris un nepāris. Smadzeņu asimetrija un zīmju sistēmu dinamika. R., 1990

3.      Priedītis A. Rainis un simbolisms. Daugavpils, 1992

4.      Priedītis A. Raiņa dienasgrāmatas. Daugavpils, 1992

5.      Priedītis A. Rainis un viņa laikmets. Daugavpils, 1994

6.      Priedītis A. Mans Rainis. Daugavpils, 1996

7.      Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture. 1.grāmata. Daugavpils, 1996 (krievu val.)

8.      Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture. No vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Daugavpils, 2000

9.      (Bez autora) 50 teksti eksāmeniem un atestācijai latviešu valodā. Daugavpils, 2000, atk.izd.2001

10.   Priedītis A. Ievads kulturoloģijā. Kultūras teorija un kultūras vēsture. Daugavpils, 2003

11.   Priedītis A. Himēriskuma nesaulē. Kulturoloģiskas esejas un studijas. Rīga, 2004; www.artursprieditis.lv

12.   Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture vidusskolai. Rīga, 2006; www.artursprieditis.lv

13. Priedītis A. Kultūru dialogs: interkulturālās komunikācijas vēsture un teorija. Rīga, 2006

14. Priedītis A. Masu komunikācijas teorijas. Lekciju kursa konspekts. 

                                  R., 2006; www.artursprieditis.lv

15.   Priedītis A. Spīdolas telpa. Apceres par kultūru. R., 2007;

      www.artursprieditis.lv  

16.   Priedītis A. Eiropas studijas: ģeopolitika, integrācija, ideologija.

                                  Lekciju kurss. R., 2007; www.artursprieditis.lv  

17.   Priedītis A. Komunikācijas planēta. Apceres par komunikācijas

                                  teoriju. R., 2008; www.artursprieditis.lv  

18.   Priedītis A. Iracionālā kapitālisma gramatika. Apceres par  

     postindustriālā laikmeta kultūru. R., 2010;

     www.artursprieditis.lv

19.   Priedītis A.Sarkanā Dundaga. R., 2010; www.artursprieditis.lv

20.   Priedītis A. Etīdes par multikulturālismu. 1.daļa. R., 2012; www.artursprieditis.lv

21.   Priedītis A. Pūces horizonts. Esejas par globālajām transformācijām. R., 2012; www.arturspriedītis.lv

22.   Priedītis A. Laikmeta gravitācija. Esejas un intervijas. R., 2013; www.artursprieditis.lv *

       *Internetā grāmatas ir izvietotas arī citos saitos. Piem., „gramataselektroniski”.

23. Priedītis A. Tagadnes baltā agonija: Latvija 2013. R., 2013; www.artursprieditis.lv

24. Priedītis A. Etīdes par kultūras monarhiju. Populārzinātniskā publicistika. R., 2015;         www.artursprieditis.lv

25. Priedītis A. Tagadnes melnā agonija: Latvija 2014-2015. R., 2015; www.arturspriedītis.lv

26. Priedītis A. Etīdes par multikulturālismu. 2.daļa. R., 2015; www.artursprieditis.lv

27. Priedītis A. Tagadnes seja. Esejas un refleksijas. 2015 VI-2016XII. R., 2017; www.artursprieditis.lv

28. Priedītis A. Regresa progresa gads. Esejas un pamfleti. R., 2018; www.artursprieditis.lv

29. Priedītis A. Špenglera mantojums. Norieta dienasgrāmata. R., 2018; www.artursprieditis.lv

30. Priedītis A. Kriminālā kapitālisma ikdiena. R., 2019; www.artursprieditis.lv

31. Priedītis A. Modernās banalitātes gads. R., 2020; www.artursprieditis.lv

32. Priedītis A. Stikla kalns. Kulturoloģiskās refleksijas. R., 2020; http://artursprieditis.lv/

33. Priedītis A. Mozaīka. Sociāli filosofiskas refleksijas. R., 2020; http://artursprieditis.lv/  

34. Priedītis A. Evolūcijas prakse. 2020.gada esejas. R., 2021; www.artursprieditis.lv

35. Priedītis A. Fundamentālā transformācija: Rietumu civilizācijas tagadne un nākotne. R., 2021; www.arturspriedītis.lv

36. Priedītis A. Pandēmijas paraloģistika. R., 2021; www.artursprieditis.lv

 

  

 

 

Nozīmīgākais no 1993.g.

 

1993-2003   Multinacionālās kultūras centrs (MKC).

Privāta zinātniskā iestāde, dibināta 1993.g. 1 .aprīlī Daugavpilī;

juridiskais statuss: A.Priedīša individuālais uzņēmums;

darbību finansiāli nodrošina īpašnieka ģimenes personīgie naudas

līdzekļi (1993.-2003.g. izlietoti vismaz 100 000.- Ls: grāmatu un

"Kultūra un Vārds" izdošana, zinātniskie pasākumi, komandējumi, algas,

telpu noma, orgtehnika, inventārs utt).

Nozīmīgākais:

pirmā un vienīgā zinātniskā iestāde Austrumeiropā, kas nodarbojas ar multikulturālismu; pirmā grāmata Austrumeiropā par multikulturālismu (1996); pirmā grāmata par Daugavpils vēsturi(1998); saraksta pirmo grāmatu par Latvijas kultūras vēsturi (2000); divu valsts vidusskolu darbība saskaņā ar interkulturālās izglītības koncepciju; darbība Starptautiskajā interkulturālās izglītības asociācijā (no 1994); Valsts prezidenta G.Ulmaņa vizīte MKC 1997.g. 15.VII; Ētikas un kristīgās tikumības padomes vadīšana (no 2000); sagatavo grāmatu „Mans Rainis” (1996; dēvē: „gudrākā grāmata par Raini”) un grāmatu „Ievads kulturoloģijā. Kultūras teorija un kultūras vēsture” (2003; būtiski ietekmē mācību priekšmeta „Kulturoloģija”izveidi valsts vidējā izglītībā).

 

2004-2005  Biznesa augstskola „Turība”. 

Nozīmīgākais: 

sagatavo Baltijas valstīs pirmo maģistrantūras programmu sabiedriskajās attiecībās; raksta grāmatu „Kultūru dialogs”.

 

2005-2013 Baltijas Starptautiskā akadēmija. 

Nozīmīgākais:

 

grāmatas:

 

1. Kultūru dialogs: interkulturālās komunikācijas vēsture un teorija (2006); pirmā grāmata ne tikai latviešu valodā par jauno sociāli metodoloģisko konceptu „kultūru dialogs”;

2. Spīdolas telpa. Apceres par kultūru (2007); oriģināla koncepcija par kultūras determinismu; ne tikai latviešu valodā speciālajā literatūrā ļoti reti sastopama politkorektuma un multikulturālisma analīze; pirmais analītiskais darbs par „Latvijas pārdošanu”(teritoriālo mārketingu);

3. Eiropas studijas: ģeopolitika, integrācija, ideoloģija. Lekciju kurss (2007); ne tikai latviešu valodā oriģināla pieeja Eiropas problēmām;

4. Komunikācijas planēta. Apceres par komunikācijas teoriju (2008); ne tikai latviešu valodā oriģināla jauno mediju, komunikācijas transformāciju analīze, - īpaši par masu komunikācijas izmaiņām;

5. Iracionālā kapitālisma gramatika. Apceres par postindustriālā laikmeta kultūru (2011); viena no autora visnozīmīgākajām grāmatām; vairākas oriģinālas koncepcijas: 1)par iracionālo kapitālismu, 2)par masu fenomenu segmentāciju, 3)krīzes neekonomiskajiem komponentiem, 4)rases teorijas aktualitāti, 5)„ceha teoriju” ekonomikā, 6)subkulturāciju; kultūras determinisma koncepcijas argumentācijas turpinājums; ne tikai latviešu valodā oriģināla jauno mediju, izglītības, filosofijas identitātes analīze;

6. Pūces horizonts. Esejas par globālajām transformācijām (2012); ne tikai latviešu valodā oriģināla pieeja mūsdienu planetāri globālo parādību interpretācijā;

7. Etīdes par multikulturālismu (2012);

8. Laikmeta gravitācija. Esejas un intervijas (2013); oriģināla pieeja mūsdienu planetāri globālo sociālo parādību interpretācijā;

 

2013 marts „pensionārs”. 

Nozīmīgākais:

 

1) grāmatas:

 

1. Laikmeta gravitācija (2013).

2. Tagadnes baltā agonija: Latvija 2013 (2013).

3. Etīdes par kultūras monarhiju (2015).

4. Tagadnes melnā agonija (2015).

5. Etīdes par multikulturālismu. 2.daļa (2015).

6. Tagadnes seja (2017).

7. Regresa progresa gads (2018).

8. Špenglera mantojums (2018).

9. Kriminālā kapitālisma ikdiena (2019).

10. Modernās banalitātes gads (2020).

11. Stikla kalns (2020).

12. Mozaīka (2020).

13. Evolūcijas prakse (2021).

14. Fundamentālā transformācija (2021).

15. Pandēmijas paraloģistika (2021).

 

2) konceptuālie un terminoloģiskie priekšlikumi:

 

Aizvadītajos gados (2004-2021) sagatavotajos tekstos ir fiksēti sekojošie konceptuālie un terminoloģiskie priekšlikumi, kurus ar smaidu saucu par priekšlikumiem tautas vārdnīcai: 1) kulturoloģiskā paradigma, 2) masu fenomenu segmentācija, 3) kultūras determinisms, 4) krīzes neekonomiskie (kulturoloģiskie) faktori, 5) rases teorijas aktualitāte, 6) iracionālais kapitālisms, 7) subkulturācija, 8) vadāmā haosa poētika, 9) noziegumu brīvība, 10) ģeokrātiskais valstiskums, 11) gnozeoloģiskais ideāls, 12) politiskā orientācija, 13) kulturoloģiskā imunitāte, 14) zināšanas kā ideoloģijas saturs, 15) idiotijas plurālisms, 16) tolerances reabilitātes funkcija, 17) Rietumu civilizācijas iekšējā sadursme, lūzums, Baltijas siena, 18) patiesība kā saprātīgo cilvēku identitātes pamats, 19) patiesīguma tabess, 20) tiesiskuma abioze, 21) stratēģiskā atbildība, 22) intelektuālā infrastruktūra, 23) nacionālā stratēģiskā elite, 24) planetārā stratēģiskā elite, 25) tautas pārvaldīšanas nepolitkorektā tehnoloģija, 26) tautas svētākās politiskās vērtības, 27) valsts abrogācija, 28) sociālais darvinisms kā jauna formāta genocīda metodoloģiskā platforma: nacionālā mēroga genocīds, 29) haosa pamatošana postcilvēku historiogrāfijā, 30) metafizikas pieprasījums, 31) psihiskā prosperitāte, 32) tautas madrigāls, 33) morālā filantrofija, 34) sociālās lietderības koeficients, 35) latviešu favorītisms, 36) demogrāfiskais pasaules karš, 37) demogrāfijas ekonomiskais verdikts, 38) labklājības anatomija, 39) ģeopolitiskais misionārs, 40) mākslas metafizika, 41) grēku habilitācija, 42) kognitīvā aprobežotība, 43) juvenālā banda, 44) juvenālais laikmets, 45) postmodernistiskā mentalitāte, 46) analītiskais infantilisms, 47) maniakālais finansiālisms, 48) valsts hibrīdapvērsums, 49) kognitīvā drosme, 50) mentālais agresors, 51) kriminālā mentalitāte, 52) alkātības loģistika, 53) hibrīdā mentalitāte, 54) patoloģiju socializācija, 55) tautas loģistika, 56) grēku subkultūra, 57) sociālā horeogrāfija, 58) intelektuālā gaume, 59) intelektuālā etnogrāfija, 60) ģeopolitiskais fundamentālisms, 61) zagšanas habilitācija, 62) intelektuālais laikabiedrs, 63) stulbuma ataraksija, 64) morālais garants, 65) postcilvēku sanācija, 66) kriminālā ģenialitāte, 67) transcendentālais šarlatānisms, 68) etniskais šarlatānisms, 69) intelektuālie bāreņi, 70) egoistiskais plurālisms, 71) intelektuālā ambiciozitāte, 72) eksistenciālais fundamentālisms, 73) postmodernisma fundamentālisms, 74) stihiskais genocīds, 75) terminoloģiskā tolerance, 76) epistolārā idiotija, 77) tahogēnā atsvešinātība, 78) tuvuma aberācija, 79) civilizācijas vārdnīca, 80) darba anihilizācija, 81) demokrātiskais ideālisms, 82) nacionālā kauna hierarhija, 83) vēsturiskais optimisms, 84) tautas/varas inteliģence, 85) tautas politiskā dvēsele, 86) kosmiskā konspiroloģija, 87) politiskais deģenerāts, 88) sociālā publicistika, 89) sarkanie parvēniji, 90) brīvības fundamentālisms, 91) kontagiozā debilitāte, 92) intelektuālais liriķis, 93) Ādama mantojums, 94) etniskais sadisms, 95) patogēnais tārps, 96) humānā mietpilsonība, 97) sankcionēta zagšana, 98) futuroloģiskā apātija, 99) intelektuālā epidēmija, 100) ideoloģiskā verdzība, 101) kulturoloģiskā filosofija, 102) varas inteliģences intelektuālā katastrofa, 103) lingvistiskā izvirtība, 104) postcilvēce, 105) neidentificējamu pretrunu kumulācija, 106) politikas heteronomija, 107) morāles diktatūra, 108) brīvība bez sirdsapziņas, 109) akadēmiskais kapitālisms, 110) izglītības sadisms, 111) ideoloģijas diktatūra, 112) patiesības korumpētība, 113) analītiskā simfonija, 114) optimisma demagoģija, 115) kultūras demence, 116) noziedzības mecenāti, 117) etnofobiskā ideoloģija, 118) inteliģences tautas ideoloģiskā apgādība, 119) antropoloģiskais adekvātums, 120) terminoloģiskā konstruktivitāte, 121) prekāriji, 122) tautas „miljons” kā kolektīvais noziedznieks un noziedzības mecenāts, 123) lingvistiskā cieņa, 124) nacionāli metafizisks huligānisms, 125) morālā patoloģija, 126) semantiskais plurālisms, 127) emocionālās analoģijas, 128) mentālā epidēmija, 129) mentālā autoagresija/destrukcija, 130) etnogrāfiskais nacionālisms, 131) garīgā diktatūra, 132) demogrāfiskais providenciālisms, 133) humanitātes noziedzība, 134) tumsonības konfidencialitāte, 135) noziedzīgā suverenitāte, 136) humanitātes ideoloģija, 137) melnās enerģijas metafizika, 138) mentālā inkvizīcija, 139) patiesības destruktivitāte/nogurums no patiesības, 140) sociālais optimisms, 141) getozācija, 142) nacionālais valsts sociālisms, 143) mentalitātes demokrātiskums, 144) ģeopolitiskā atļauja/ģeopolitiskā saskaņošana, 145) nacionāli politiskais imperatīvs, 146) sociālā noguruma dinamika, 147) inerces diktatūra, 148) intelektuālā skaudība, 149) baudas pozitīvisms, 150) tautas dekadence, 151) sociālās visatļautības un bezatbildības fundamentālisms, 152) noziegumu brīvības totalitārisms, 153) retoriskais simulakrs, 154) intelektuāli dekadentiska kvalitāte, 155) atavisma dumpis, 156) postcilvēku logoss, 157) negatīvā antropoloģiskā norma, 158) diskusijas sofistika, 159) pseidointelektuālais glamūrs, 160) politiski intelektuālais mazohisms, 161) kronosa instinkts, 162) individuālisma monomānija, 163) egalitāra himēra, 164) analītiskā intuīcija, 165) progresīvā postcilvēce, 166) diskursa demokrātija, 167) ideoloģiskais debilisms, 168) tumsonības pilsonība, 169) cerību ideoloģija, 170) sociālais mazohisms, 171) mežonības intonācija, 172) ideoloģiskie papagaiļi, 173) diskursīvā levitācija, 174) intelektuālā atpalicība no īstenības, 175) mentālā atombumba, 176) antropoloģiskā racionalitāte, 177) debilizācijas praktiķi, 178) leksiskā bižutērija, 179) perversijas ekoloģija, 180) sociuma ideoloģiskā sensitivitāte, 181) postcivilizācija, 182) fatālais paradokss, 183) digitalizācijas ideoloģija, 184) mentālais terorists, 185) dekoratīvie protesti, 186) institucionālā nodevība, 187) debilitātes ekstravagantums, 188) nebrīvības ideoloģija, 189) sociālā dresūra, 190) sociālā nepateicība, 191) sociālistiskā tirānija, 192) suiciālais optimisms, 193) dresēti deģenerāti, 194) zinātnes suverenitāte, 195) jaunā amoralitāte, 196) valodas okupācija, 197) neoliberālisma inkvizīcija, 198) radikāla emancipācija, 199) politikas tikumība, 200) sociālās granulas, 201) birokrātiskais kolektīvisms, 202) civilizācijas sprādziens, 203) pandēmijas paraloģistika, 204) cilvēciskuma kolokausts, 205) informatīvais nihilisms, 206) neoliberālisma vandālisms, 207) tautas konceptuālais modelis, 208) demogrāfiskais slinkums, 209) homo-deģenerāti, 210) fakts-maksimums, 211) debila mīlestība, 212) humanitātes holokauts, 213) globālisma prozelīti, 214) dehumanizācijas krematorija, 215) temporālā debilitāte, 216) kognitīvā izvirtība, 217) intelektuālā anbioze, 218) temporāls (ar laiku saistīts) genocīds, 219) ideoloģiskais bizness, 220) nacionālais antigēns, 221) vakcionārisms, 222) konflikts ar cilvēci, 223) reliktais cilvēciskums, 224) demogrāfiskās pārejas laikmeta mentalitāte, 225) globālisma mafija, 226) nelaimes efektivitāte.  

 

Transnacionāli oriģināli koncepti:

1. iracionālais kapitālisms

2. kriminālais kapitālisms

3. noziegumu brīvības totalitārisms

4. ģeokrātiskais valstiskums

5. vadāmā haosa poētika

6. demogrāfiskās pārejas determinisms

7. ģeopolitiskais fundamentālisms

8. dehumanizācijas cēļoņi un sekas

 

3) intervijas:

 

1) Vadāmā haosa poētika jeb kulturoloģiskās paradigmas evolūcija.- Kultūra un Vārds, 2011.g. sept.; oriģināla koncepcija par kulturoloģisko paradigmu; latviešu valodā pirmo reizi plaši par vadāmo haosu;

2) Augstskola mūsmājās.- Kultūra un Vārds, 2012.g.augusts; (augstākās izglītības kritiska analīze);

3) Augstskola mūsmājās. Otrā sērija.- Kultūra un Vārds, 2012.g.sept.; (turpinājums);

 

4) studiju programmu projekti: (skat. mājas lapā);

 

5) sadarbība ar ministriju mācību priekšmeta „Kulturoloģija” ieviešanā valsts vidējā izglītībā;

 

6) sadarbība ar Efektīvās politikas fondu un publikācijas russ.ru.(Maskava, Krievijas valsts prezidenta struktūra);

 

7) Videolekciju cikli (www.youtube.com; kanāls „ArtursPrieditis” u.c.saitos):

1.Mūsdienu kapitālisma antropoloģija (1-9); www.musdienukapitalisms.wordpress.com;

2.Komunikācijas hegemonija (1-25); www.komunikacijashegemonija.wordpress.com;

3.Laikmeta gravitācija (1-10); www.laikmetagravitacija.wordpress.com;

4.Interkulturālā komunikācija (1-10); www.interkulturalakomunikacija.wordpress.com;

5.Augstskolas vibrācijas (1-3); https://www.youtube.com/user/ArtursPrieditis;

 

 

2021.gada 16.oktobrī